see-logo newada-duo logo eu-logo

Пројекат „NEWADA duo” (Network of Danube Waterway Administrations, data and user orientation - Мрежа дунавских администрација за пловне путеве, оријентација ка подацима и корисницима) кофинансиран је у оквиру четвртог позива ЕУ Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа („SEE” програм). Имплементација пројекта је започета 01. октобра 2012. године.

У оквиру пројекта „NEWADA duo” (Network of Danube Waterway Administrations, data and user orientation - Мрежа дунавских администрација за пловне путеве, оријентација ка подацима и корисницима), биле су заступљене следеће теме: координирано унапређење квалитета информација о водостајима, усаглашено публиковање података о критичним секторима, усаглашавање планова обележавања на заједничким секторима реке Дунав, координирано инкорпорирање података о дубинама пловног пута у електронске навигационе карте, усаглашена припрема папирних електронских навигационих карата, координирано унапређење мреже приступних тачака бежичном интернету, даљи развој „FIS” портала за реку Дунав, тестирање виртуелних и даљински контролисаних знакова за обележавање пловног пута кроз пилот акције, координирано унапеђење процеса прикупљања хидрографских података, интегрисано управљање пловним путевима, заједничко дефинисање индикатора перформанси рада администрација за пловне путеве, као и сарадња у области односа са јавношћу и стратешке комуникације дунавских администрација за пловне путеве.Међународни конзорцијум који је имплементирао овај пројекат, поред Пловпута, чине: „via donau” – аустријска компанија за пловне путеве, водећи партнер на пројекту (Аустрија) „SVP” – словачка компанија за управљање водама (Словачка) „OVF” (Мађарска), „RSOE” – Национална асоцијација за радио сигнале и инфокомуникације (Мађарска), Агенција за водне путове (Хрватска), Речна администрација за доњи Дунав Галац (Румунија), Администрација за пловне канале (Румунија) и Извршна агенција за истраживање и одржавање реке Дунав (Бугарска). Статус посматрача на пројекту су имале следеће међунардоне организације и националне инститције: Дунавска комисија, Међународна комисија за слив реке Саве, Међународна комисија за заштиту реке Дунав, Регионални директорат за пловидбу Југ (Немачка), Нациоанлни парк „Dunau auen” (Аустрија), и др.

Циљеви новог пројеката су били даља оријентација ка корисницима пловних путева, међународно усаглашавање стандарда и унапређење услова пловидбе на Дунаву.

newada-duo-2

Завршна конференција „NEWADA duo” пројекта је одржана 11. новембра 2014. године у Будимпешти. Конференција је окупила преко 120 учесника, међу којима су били и представници Дунавских администрација за пловне путеве, представници Дунавске комисије, Европске комисије, Заједничког секретаријата Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа, представници бродских и логистичких компанија, као и друге заинтересоване стране пројекта.

На конференцији су представљени резултати двогодишње сарадње 9 партнера из 7 дунавских земаља, који се односе на побољшање квалитета информација о стању пловног пута и условима пловидбе на Дунаву: Дунавски „FIS“ портал, апликације за усклађивање планова обележавања пловног пута и публикације о тренутном стању обележавања пловног пута, функционално унапређење D4D портала, пловидбена папирна карта Дунава, електронска навигациона мапа са батиметријским подацима, Заједнички извештај за Дунав, Дунавски речник, итд.

За информације о улози Дирекције за водне путеве у пројекту „NEWADA duo”, будите слободни да контактирате нашег координатора пројекта: 

Мр Иван Митровић (Координатор пројекта)
imitrovic@plovput.rs
+381 11 30 29 842

Download

Српски

English

Flajer

Flyer

Newsletter 01

Newsletter 01

Newsletter 02

Newsletter 02


Newsletter 03


Newsletter 04

Савски вјесник бр.13

Savski Vjesnik no.13

Радионица за заинтересоване стране пројекта - Stakeholders' Workshop
23.05.2013.

О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности